Befolkningen i Skåne

En stor del av Sveriges befolkning bor för närvarande i Skåne, närmare bestämt 1,3 miljoner invånare. Av de människorna bor drygt hälften i någon av de större städerna (Malmö, Helsingborg, Lund och Kristianstad), där Malmö huserar över 300 000 invånare. Det betyder i sin tur att det verkligen finns idyller i Skåne, med tanke på att samhällen med mindre invånarantal är ganska vanligt i denna region.

Malmö växer mycket invånarmässigt och stadens invånare har rötter i 174 av världens olika länder, vilket visar på vilken mångfacetterad stad det är med en stor internationell prägel. Det är idag Sveriges tredje största stad och med tanke på utvecklingen och den internationella kontakten så lär inte den platsen vara speciellt hotad, människor fortsätter att bosätta sig i Malmö.

Malmö är dessutom utsedd till världens fjärde mest intressanta eco-stad, vilket innebär att stadens arbets- och förhållningssätt till samhällsstrukturen är helt gångbart när man ser till vad det gör för den hållbara utvecklingen. Företag med miljöprofilering finns det mycket av och arbetet med miljön går så bra att man räknar med att vara klimatneutrala redan 2020 och driva stadens energibehov med enbart förnyelsebar energi 2030.

Med andra ord är Malmö den perfekta staden att arbeta in Framtidsstads-konceptet, där miljösynpunkten uppenbarligen redan tas på stort allvar. Att sen ge det en chans att utveckla hela samhället och bygga för alla invånares välstånd blir en utmaning, men med tanke på hur långt Malmö redan kommit har vi ingen som helst anledning att tro att det skulle misslyckas. Framtidsstaden behövs och vi vill gärna hjälpa Malmö ytterligare steg på vägen.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *