Posts Categorized: Blogg

Vilken väg ska Sverige gå?

Sverige befinner sig i ett osäkert politiskt läge, framför allt när det gäller energipolitiken. Som det ser ut nu så är den nya regeringen, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, oense i frågan, där miljöpartiet är helt för att flera kärnreaktorer runt om i Sverige ska stängas. Det är förståeligt varför de tänker så, kärnkraften är inte… Read more »

Miljötips: bygg garaget själv

Ett garage är något som de flesta behöver av flera skäl. Med ett garage kommer bilen att överleva längre, och ju längre livstid bilen har desto bättre är det. En bil är inte bara dyr, tillverkningen av den kostar också på miljön mycket och det är dumt att slösa med de naturresurser vi har (om… Read more »

Viktigt att tänka på alla grupper i samhället

Att skapa en hållbar stadsbild handlar förstås om att tänka på alla grupper i samhället. Alla ska kunna ta del av och nyttja det som finns, men av någon anledning finns det en grupp som tyvärr alldeles för ofta glöms bort, och det är människor som har olika typer av funktionshinder. Kanske är det för… Read more »

Utemiljön är viktig

En väldigt viktig sak när det gäller stadsplanering är utemiljön. Vi mår alla bra av att vara utomhus, men för att fler ska kunna och vilja ta del av naturen måste vi också skapa förutsättningar för det. Vi måste satsa på gröna ytor, parker, motionsslingor och naturliga träffpunkter. Vi måste skapa en miljö där människor… Read more »

Den ”nya” typen av vattenkraft

Jorden täcks idag av över 70 procent vatten. Det intressanta i det hela är att havet påverkas mycket av vind, tidvatten och strömmar vilket innebär att det finns mycket kraft i havets rörelser. Det har arbetats länge med att hitta sätt att kunna utnyttja denna kraft och försätta den i energi och några av alternativet… Read more »