Den ”nya” typen av vattenkraft

Jorden täcks idag av över 70 procent vatten. Det intressanta i det hela är att havet påverkas mycket av vind, tidvatten och strömmar vilket innebär att det finns mycket kraft i havets rörelser. Det har arbetats länge med att hitta sätt att kunna utnyttja denna kraft och försätta den i energi och några av alternativet kommer vi att ta upp här.

Vågkraft
När vinden blåser skapar det vågor på havet och den kraft som då finns i vågorna tar ett vågkraftverk upp. Där omvandlas den kraften i rörelsen av vågorna till elektricitet. Idag bidrar i princip vågkraften inte alls till elnätet, men det kan komma att ändras ju längre den tekniska utvecklingen går. Det kan mycket väl bli en viktig kompletterande energikälla i framtiden.

Tidvattenkraft
Tidvatten är det som händer när vattennivån på jorden höjs och sänkts på grund av månens dragningskraft. När vattnet höjs och sänks på det här sättet så innebär det att det blir tidvattenströmmar. Kraftverk utnyttjar dessa strömmar genom att hämta energi från dem och omvandla det till el. Detta är inte speciellt vanligt i dagsläget, men med tanke på vilka behov som kommer att uppstå lär tekniken utvecklas.

Saltkraft
Saltkraft är den nyaste formen av kraft och den uppstår då sötvatten och saltvatten möts. Om man utnyttjar den här kollisionen mellan de olika vattentyperna genom att sätta ett membran mellan dem uppstår osmos, som gör att färskvatten flödar genom membranet till saltvattensidan, och där med skapas ett tryck på andra sidan, vilket kan användas till att driva en turbin. Detta är fortfarande i utvecklingsstadiet.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.