Framtidens fastigheter

Det är en lång väg kvar innan vi nått fram till framtidsstaden – om vi nu någonsin gör det! Även om vi inte gör det så måste vi försöka, för även om vi inte når ända fram (vet vi egentligen vad målet är?) så är alla förbättringar bra för miljön och samhället. Framtidsstaden är ju mer än bara själva stadsbilden, planerandet av hur stadsdelar ska se ut och liknande. Där finns ju hus, fastigheter, också.

Fastigheterna i framtidsstaden måste ju vara moderna på riktigt; det vill säga ha bra värme och ventilation som samtidigt inte kräver alltför mycket energi. Långt ifrån alla fastigheter i Sverige får godkänt i det avseendet, och det finns mycket att göra. Det beror inte på att man byggde dåligt förr, utan anledningen är att de nödvändiga kunskaperna saknades. Under de senaste 10-20 åren har vi lärt oss otroligt mycket, och de kunskaperna kan hjälpa till att bygga framtidsstaden.

Underhåll och nyinstallationer
Det gäller då att satsa på nyinstallationer och underhåll av ventilations- och värmesystem, och att göra det på ett långsiktigt sätt. Fastighetsdrift på ett ansvarsfullt sätt är nödvändigt för att framtidsstaden ska lyckas, och att fastigheterna rustas upp allt eftersom vi gör nya tekniska landvinningar på området. Det är en insikt som många i Sverige har idag, tack vare ett tidigare byggnadsprojekt som till stor del kan sägas ha fått ett negativt resultat, även om målsättningen var god: Miljonprogrammet.

Miljonprogrammet inleddes 1965, med målsättning att på tio år bygga en miljon nya bostäder. Urbaniseringen och befolkningsökningen hade lett till bostadsbrist, och målet var att alla skulle kunna bo bra till ett rimligt pris. Miljonprogrammet lyckades så tillvida att det 1974 hade byggts en miljon nya bostäder. Men dessa var i betong och estetiskt sett katastrofer. Det värsta var dock att de inte var speciellt energieffektiva, och under årens loppp har få av dem rustats upp till modern standard.

Men fortfarande bor en enorm mängd människor i dessa energiineffektiva, dåligt isolerade miljonprogramsbostäder, trots att de är i skriande behov av att rustas upp. Miljonprogramsområdena har förvandlats till förorter, med i huvudsak låginkomsttagare. Det finns många lärdomar att dra från miljonprogrammet, om vi ska kunna bygga framtidens stad, inte minst behovet av att bygga fina hus, och kontinuerlig fastighetsskötsel.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.