Grön el

Det är många som har funderat kring att uppdatera sina hem, bilar, jobb med mera till ett mer miljövänligt och klimatneutralt alternativ, och det gör man oftast genom att använda sig av alternativ som går på el. Det finns dock ett problem med elen och det är att det inte finns någon garanti för att elen som produceras till exempelvis din nyinköpta elbil faktiskt är miljövänligt producerad. Det betyder alltså att trots att du väljer att köra en bil som är mer klimatneutral så bidrar du kanske fortfarande till att påverka miljön, oftast helt omedvetet.

Det gäller att ta reda på var man får sin el ifrån, och hur den produceras. Många tror exempelvis att kärnkraft och eldning av fossila bränslen är ett miljövänligt alternativ, men så är inte fallet. Båda dessa energikällor påverkar miljö och människor mycket då de släpper ut mycket koldioxid och är där med direkt skadliga. De verkliga miljökämparna där ute är istället de förnyelsebara energikällorna som vattenkraft, vindkraft och solkraft.

Det är det som är ledstjärnan i framtidsstaden, att leva på ett klimatneutralt sätt, och för att vi ska kunna leva under samma förhållanden som vi gör idag behöver det satsas på dessa typer av energikällor för att vi ska kunna säkra tillgången på el. Grön el är med andra ord el som är miljövänlig, hur konstigt det än må låta, och det är viktigt. För att vi ska kunna leva upp till målet om att ta hand om vår värld behöver också framtidsstaden gå först och visa att det faktiskt är möjligt.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *