Om framtidsstaden

framtidshus copyFramtidsstaden är ett koncept skapat av aktörer som tänker samhälle och samhällsutveckling. Tankesmedjan, som projektet och konceptet nu innehåller, jobbar efter premisserna att göra Sveriges stadsdelar till något annat, något nytt, där nuvarande problem med stadsplanering och segregering inte ska behöva finnas utan att det blir ett dynamiskt klimat som skapar, och skapas av, kreativa och hänsynsfulla människor som längtar efter en bostadssituation som går hand i hand med värderingar som länge eftersträvats.

Problematiken ser vi som strukturell och för att bryta igenom den behöver vi också bryta ”regler”. Det innebär att vi behöver flytta oss utanför vår bekvämlighetszon, som många av oss arbetar i just idag, för att våga tänka nytt, eller i alla fall skapa möjligheten till ett forum där nya tankar och idéer på lösningar faktiskt kan få födas.

Vi behöver involvera relevanta aktörer i detta arbete eftersom att det är de som i slutändan sitter på leken. De är de som kan fatta besluten, det är de som kan ger förslag på lagändringar och regleringar och det är de som sitter på den ekonomiska makten att kunna göra något åt rådande situation. För något är vi alla överens om, situationen som den ser ut i dag är inte optimal. Det måste göras något och det måste ageras, och att genom detta forum även ge företag och ideella organisationer en möjlighet att vara med och bidra till ett koncept som faktiskt är möjligt, skapar vi då möjligheterna för att framtidens stad ska vara byggd på ett sätt som passar företagen samtidigt som det gynnar människor, kommuner och miljön.

Ett uttryck för något drömskt kanske många skulle hävda, men en idé startar ofta med en dröm och med tanke på att våra olika stadsdelar ser ut som de gör runt om i landet så kan det inte bli mer aktuellt än att försöka förverkliga den drömmen. För det är, i grund och botten, något som vi alla vill. Att skapa ett bättre och skonsammare samhälle för oss själva där vi alla kan få leva ett gott liv. Saken är den hur det ska göras. Framtidsstaden.se är en början.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *