Service till de som ger service

För att kunna bygga framtidsstaden så kommer det att krävas en del byggande, både på kort och lite längre sikt. Men inte bara det, utan dessutom kontinuerligt underhåll, reparationer, förbättringar och sådant. En stad som är perfekt från början, och som fortsätter vara det år efter år utan att någonting görs kommer inte att fungera. Kanske kommer tekniken göra det möjligt någon gång i framtiden, men där är vi inte riktigt ännu. Så för tillfället så får vi nog räkna med att även den framtidsstad vi bygger kommer att behöva underhållas och förbättras med tiden. Men det är givetvis inget skäl till att inte försöka göra den nya staden så perfekt som möjligt från början, med intentionerna att den ska kunna vara lika bra tio år eller mer från nu.

Service och underhåll på olika sätt
Service och underhåll är någonting som sker på olika nivåer. Dels finns det de som underhåller hus, byggnader, lekplatser och så vidare – det som vi som bor i staden ”användarna” direkt ser. Men de som utför den servicen behöver OCKSÅ service, i och med att de inte alltid har alla de redskap, eller all den kunskap, som krävs för varje arbetsuppgift. De som står för servicen ska ha överblick, och ha de redskap och de kunskap som krävs för det mesta av ”rutingörat”. Men samtidigt vore det slöseri om de var beredda på allt. Det skulle på sätt och vis vara lite bortslösad kunskap, då den inte används speciellt ofta.

Därför är det bra med serviceavtal, där man får service för exempelvis telfrar och liknande fortgående. Det är ju någonting som är mycket viktigt, inte minst ur säkerhetssynpunkt, samtidigt som det också är någonting som kräver specialkunskap. Att ha denna kunskap internt, när den kanske egentligen bara behövs någon eller som mest några gånger i kvartalet är slöseri. På ungefär samma vis som det inte är rimligt att kräva att de boende ska kunna utföra avancerat underhåll på de hus de bor i.

I framtidsstaden tror vi att decentralisering är viktigt. Det ska inte vara ett stort företag som sköter allt, utan hellre flera lite mindre som specialiserar sig på olika saker. På så vis kan man undvika spill, så att företag och de som jobbar där kan fokusera mer på vad de gör bäst.

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *