Våra tankar kring integration

Ett segregerat samhälle är på många sätt och vis ett stort problem, inte bara i Sveriges olika städer. Det är någonting som måste lösas och det tenderar att bli så att samhällen kring stadens innersta centrum får dessa problem, då en grupp människor tenderar att bosätta sig i ett specifikt område av olika anledningar, antingen genom att de själva vill det eller att det helt enkelt enligt samhällsplaneringen varit så för kommunerna att nyanlända hamnar i områden där bostadspriserna inte är lika höga.

Det är ett stort problem att kommuner hanterar saken på det sättet och med Framtidsstaden hoppas vi att kunna stävja denna utveckling där människor blir mer och mer frånkopplade från varandra, och att varje stadsdel i princip blir en egen stad. Framtidsstaden ska vara en dynamisk och internationell stad där många krafter verkar samtidigt mot ett gemensamt mål, att göra livssituation bättre och samtidigt verka för att nyanlända ska få all hjälp de behöver, i allt från språk till samhällsvetenskap.

Förstår vi nyanlända svenskar bättre kan vi också hjälpa dem mer att förstå samhället. Därför behöver integrationen kommunikation och i framtidens stad ser vi ett kollektivt ansvar som den bästa lösningen på det mesta, även integrationen. Det innebär att integrationen berör alla, och hyresvärdarna och bostadsrättsföreningarna kommer i bostäderna få krav på sig att ha öronmärkta bostäder för nyanlända. I alla fastigheter som byggs. Därmed blir det en jämnare spridning av människor i stadsdelen, samtidigt som varje förening kommer ha ett välkomstprogram som underlättar vardagen för våra nya svenska medborgare.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.