Varför framtidsstaden behövs

Varför behövs då framtidsstaden? En hållbar stad är framtidens stad och sättet vi kommer trygga vår framtid på. En bra stad idag har en balans mellan olika delar. Sociala funktioner är en viktig del. Nämligen att människor ska vilja bo där, att de ska trivas och att det fungerar med skola, äldrevård och sjukhus. En annan viktig del är Ekonomi och handel. Detta för att kommunen i fråga ska kunna få in skattemedel som gör att man än bättre kan sörja för kommunens invånare samt investera i förhoppningsvis klimatsmarta lösningar. Den tredje delen blir då alltså Miljö, så att föroreningar inte definierar en stad och eller att naturresurserna tar slut.

Det blir då alltså viktigt att nå den här hållbarheten och det är här Framtidsstaden tar sitt avstamp. Hur ska de olika delarna kunna balanseras för att skapa den bästa möjliga formen? Det gäller att gruppen ser och förstår både dagens behov och hur det kommer att te sig i framtiden. Varför ska man välja den lösningen och när ska man göra det? Finns det ett annat sätt? Frågor som ska ställas hela tiden, var, när, varför, hur och vem?

En hållbar stad är, som sagt, framtidens stad och utan denna inställning riskerar vi att än mer förgöra våra stadsdelar. Det finns fler faktorer man måste ta hänsyn till i denna planering och det inkluderar följande:

– Arkitektur – för att skapa vackra, lockande och miljövänliga konstruktioner.
– Energi – energi kommer alltid behövas, frågan är var den ska komma ifrån.
– Landskapsplanering – allt från grönområden till vägplaceringar.
– Medborgardialog – Lyssna in vad medborgarna tycker är viktigt med sin stad.
– Kommunikation – hur tar man sig bäst, miljömedvetet, från och till staden?
– Avfallshantering – Hur kan man på bästa sätt återvinna sitt avfall?

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *