Vikten av miljövänliga stadsdelar

Grönområden med utemöbler behövsDet går att diskutera miljömedvetenhet i all oändlighet men det gör den inte mindre viktig. En miljövänlig stadsdel är ett måste för att vi som människor ska dels kunna trivas i vårt område, samtidigt som vi överhuvudtaget ska kunna bo där alls. Nedan kommer vi ta upp några olika aspekter som kommer färga vårt arbete här på Framtidsstaden.se, och hur vilka ämnen som måste diskuteras för att man ska kunna se en samhällsutveckling hållbar både för miljö och människa.

Avfall
Avfallshantering kommer att bli än mer viktigt ju längre i den mänskliga historien vi kommer att komma. Invånarantalet på planeten ökar hela tiden och det medför då att avfallet kommer att öka. Kan vi hitta sätt som kan hantera en större mängd avfall på ett mer effektivt sätt och hur kan det bidra till att göra vår miljö mindre påfrestad? Det är vi övertygande om att vi kan och utvecklingen av återvinning är en stor faktor att ta i beaktande, något som möbelbranschen insett, då till exempel trädgårdsmöbler är förnyelsebara.

Energi
Hur får vi vår energi? Det finns mer eller mindre bra sätt att utvinna energi ur miljösynpunkt och det är en fråga helt för sig själv, men ack så viktig att ta i beaktande. Här handlar det om att utvinna kraft på ett sätt som inte skadar natur och samtidigt på ett sätt som gör stadsdelen till ett attraktivt boende. Det går hand i hand med andra värden men är en mycket viktig fråga att reda ut för ett hållbart samhälle.

Det globala ansvaret
Framtidsstaden hoppas kunna visa att detta är möjligt. Att göra en stadsdel bättre utan att det behöver innebära uppoffringar för varken natur eller människor. Med detta initiativ vill vi visa att det globala ansvaret för vårt klimat är av yttersta vikt, samtidigt som det går att göra något för att verkligen ta det ansvaret.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.