Viktigt att tänka på alla grupper i samhället

Att skapa en hållbar stadsbild handlar förstås om att tänka på alla grupper i samhället. Alla ska kunna ta del av och nyttja det som finns, men av någon anledning finns det en grupp som tyvärr alldeles för ofta glöms bort, och det är människor som har olika typer av funktionshinder. Kanske är det för att de trots allt är en relativt liten och osynlig grupp och man hellre tänker på den breda massan när man bygger och planerar. Kanske är det för att man inte är i deras skor och därför inte kan se problemen lika tydligt som den som är utsatt.

Oavsett skäl så är det inte acceptabelt, och även om man idag är mycket mer medveten och anpassar i allt högre grad så behöver samhället bli ännu bättre på det här för att alla ska kunna använda staden på samma villkor. Vi kan ta trottoarkanter som ett enkelt exempel. För den som till exempel är rullstolsbunden eller på annat sätt har svårt att ta sig fram kan trottoarkanter vara ett stort problem. Att det finns små ”hållplatser” med en slät kant där den rullstolsbundna kan ta sig upp och ner är bra, men det är fortfarande väldigt begränsande. Höga trottoarkanter kan också vara ett problem för många äldre som går med rollator eller har begränsad rörlighet, och de äldre är trots allt en väldigt stor grupp i vårt samhälle.

Med det sagt behöver man inte ta bort nivåskillnader mellan väg och trottoar, men man kan till exempel använda sig av en sluttande gatsten efter hela trottoaren. På så sätt skapar man ett samhälle som är mer praktiskt och användbart för alla. Det är en lång väg att gå innan man har en stad som fungerar för precis alla oavsett funktionshinder eller ej, men vi måste alltid arbeta för att underlätta för de som inte med samma enkelhet kan ta sig fram. Säkrare passager för blinda och döva är ett annat exempel som man måste bli mycket bättre på. Att vi anpassar kommer inte betyda att vi försakar något, utan snarare tvärtom att vi gör samhället bättre och säkrare för alla som rör sig där och framförallt att vi ger alla en lika rätt att vara en del av det.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.