Vilken väg ska Sverige gå?

Sverige befinner sig i ett osäkert politiskt läge, framför allt när det gäller energipolitiken. Som det ser ut nu så är den nya regeringen, med Socialdemokraterna och Miljöpartiet, oense i frågan, där miljöpartiet är helt för att flera kärnreaktorer runt om i Sverige ska stängas. Det är förståeligt varför de tänker så, kärnkraften är inte helt idiotsäker och Sveriges kärnkraftverk är föråldrade, vilket betyder att man för eller senare måste stänga dem om man inte bygger nya. Socialdemokraterna är inte för en aktiv nedstängning av kärnkraften, men vill inte heller bygga nytt, vilket helt enkelt innebär att de väntar ut kärnkraftverkens bäst före datum, då man tvingas till att stänga.

Föregående regering var kärnkraftspositiva. Folkpartiet ville exempelvis att man skulle bygga ut kärnkraften, och framför allt ville man satsa på forskning kring kärnkraft som gjorde det möjligt att utvinna än mer energi ur en och samma uranstav. Det kommer alltså inte att hända, och frågan är vad det är som kommer att hända nu.

I dagsläget har Sverige ett överskott av el, och vi exporterar till och med till andra länder. Det är på grund av kärnkraftverken. Miljöpartiet vill satsa på förnyelsebara energikällor, men om de ska kunna ersätta kärnkraftverken som vi har idag så måste det arbetet gå snabbt. Annars riskerar vi att hamna i samma fälla som Tyskland, nämligen att vi måste börja elda med kol och det är inte bra för miljön. Om det inte kommer en omfattande satsning på förnyelsebara källor så ser vi att den enda utvägen för oss att ha en tryggad energiförsörjning i framtiden är att bygga ut och satsa på kärnkraften, som faktiskt är miljövänlig.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.